konc.spín.skr.páka 1 prep.kont.LS7141

Doplnkové informácie