Termostat čas. spínač CS 3-4Bs ones.vyp.+zap.0354

Doplnkové informácie